SilverSponsor

Handelsbanken är en av Sveriges största banker. Vårt sätt att bedriva bank bygger på att vi har stor tilltro och respekt för den enskilde individen – både för våra kunder och medarbetare. Därför arbetar vi decentraliserat. Det innebär att affärsbesluten tas av de medarbetare som känner marknaden och kunderna bäst.

Handelsbanken har rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Vi har även bankkontor och representationskontor på andra platser runt om i världen. Utöver våra bankkontor utgörs även vår verksamhet av flera stora affärsområden och enheter som Capital Markets, IT och centrala enheter. I hela koncernen är vi drygt 12 000 medarbetare. Hos oss har du möjlighet att utvecklas i olika yrkesroller, inom olika delar av banken, i de länder där vi har verksamhet. 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande filialnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sin hemmamarknad.

141
År i branschen
12000
Anställda
25
Länder

Jobb hos oss

Vilka är vi som jobbar i banken? Med utgångspunkt från våra gemensamma värderingar innebär det att vi:

Ansvarhet