Mälekons Ekonomidag

M.E.D är en arbetsmarknadsdag för alla ekonomer vid Mälardalens universitet. Det är Mälekons största och viktigaste projekt som arrangeras för dig varje höst med fokus på ekonomistyrning, ekonomi, marknadsföring, management, och analytisk ekonomi.

Syftet med arbetsmarknadsdagen är att du som student ska få en möjlighet att bygga ditt nätverk och få en större inblick i näringslivet. Under M.E.D har du möjlighet att skapa nya kontakter redan under studietiden och få en fot inne på arbetsmarknaden.
Inför denna dagen söker Mälekon alltid motiverade och engagerade elever som vill delta i projektgruppen som arbetar för att denna dag ska bli möjlig. Som en del av projektgruppen finns ansvarsområden som projektledare, verksamhet, marknadsföring, fika, lokaler m.m.

Våra sponsorer som deltog i MED 2021