Rookie Perioden

Vad är rookie perioden?

Rookie perioden är skapad av Mälekon i from av en projektgrupp för att introducera de nya ekonomstuderande på Mälardalens Högskola. Rookie är ju nybörjare på engelska och är namnet som dom nya studenterna kommer få.

Platser som ska tillsättas är generaler, lekledare m.m. Generaler tillsätts under våren och förberedelser pågår fram till insparksdagen som brukar vara några dagar innan starten på skolan. Observera: alkohol kan förekomma!

Vad kan jag förvänta mig?

Poängen med rookieperioden är att de nya studenterna ska komma lättare in i studentlivet. Man kommer få lära känna många nya kompisar som ni kanske kommer få känna livet ut.

Under rookieperioden kommer många lekar, dans och skratt förekomma och enligt många studenter är det den roligaste perioden dom har haft i sitt liv. Så var inte rädd att vara med, då hela poängen är att man ska få känna sig välkommen!

Vad för aktiviteter kan förekomma?

Aktiviteterna är helt beroende på vad årets projektgrupp tycker känns passande! Men tidigare åren så har vi haft bland annat:

 • Hoppborgs tävling med en annan förenings rookies
 • Sittningar med olika teman
 • Såpfotboll
 • Poängjakt vid midnatt
 • Träffa våra sponsorer
 • Visning av Universitetet

Projekt Gruppen

Generaler: Oftast tre styckena och har stora ansvaret att arrangera hela eventet.

Över Fadder: Dessa personer är ledare och har ansvaret att ta reda på rätt information från generalerna för att sedan ska kunna förmedla det vidare till sin grupp med faddrar. De ska se till att planeringen blir fullbordad och ska ge instruktionerna till sin grupp.

Faddrar: Dessa personer ska lyssna på över-faddrarna i sin grupp och Generalerna och vara en hjälpande hand under rookieperiodens gång. De ska aktivt vara med för att underlätta för sin grupps medlemmar.

De tre rollerna ska vara medvetna om att en hel del planering och möten kan förekomma. Men absolut först och främst är det viktigt att få nya studenterna att känna sig välkomma och ha en rolig tid!

Generaler

ANSÖKAN STÄNGD


ANSÖK OM POSITION

Över fadders

ANSÖKAN ÖPPEN


ANSÖK OM POSITION

Fadders

ANSÖKAN ÖPPEN


ANSÖK OM POSITION

Det kan variera beroende på år men vanligtvis är det en vecka innan terminens start och slutar efter totalt tre veckor.

Du behöver endast ta med dig ett gott leende så kör vi! 

Följ oss på Instagram och Facebook för uppdateringar om hela eventet, när det börjar, vilka generalerna är, etc.

Ja, det finns det.

 • Rookisar måste ha på sig sin rookiesymbol i universitetet och i alla event, annars får man straff.
 • Nolltolerans mot narkotika
 • Rookiefriden: Det innebär att man inte får ha ett romantiskt eller sexuellt utbyte med en rookie som övrig
  deltagare. Det gäller åt båda hållen.

Sen finns det regler som är specifikt för Generalerna och Faddrarna: bland annat: 

 • Ingen ska känna sig tvingad att dricka alkohol
 • Lambos får endast delas ut genom faddrar och enbart till grupper. Rookies och övriga studenter kan endast påkalla lambos genom en eller flera faddrar, och dessa måste då
  avgöra om lambon är lämplig eller ej. Lambos ska alltid ske utan tvång eller alkoholhets.
 • Nykterfadder: Måste finns två nykterfaddrar under alla event
 • Om rookiesymbolen inte är på har faddrar rätt att ge någon slags konsekvens. Detta får dock aldrig vara av kränkande karaktär.

Sen finns det fler regler som faddrarna och generalerna kommer få lära sig under sin fadder utbildning.

Generaler tillsätts redan tidigt under våren, under den här tiden kommer det pågå intervjuer mellan förra årets Generaler, representanter från Mälekons styrelse och dom ansökande för det kommande årets Generaler. Efter de nya generalerna har blivit valda påbörjas planeringen som snarast.

Generalerna kommer obligatoriskt behöva delta i en generalutbildning som hålls oftast i ett internat, under två dagars tid, med övernattning.

Under våren och sommaren kommer Generalerna kommunicera med några företag som vill sponsra för rookieperioden. Några exemplar: dessa sponsorer kan vara klubbar där sittningar kan komma att hållas eller Mälekons egna sponsorer som Ica, där Ica kan stå för mat till grillning.

Eventen som kan hållas till de nya studenterna kan börja redan en vecka innan terminen börjar och vara i totalt 3 veckor, upp till 6 gånger i veckan. Det är rekommenderat att ge alla studenter åtminstone en dags vila för att återhämta sig.

Eftersom det är så många event som kan hållas brukar vi dela upp arbeten till så kallade Faddrar. Man kan dela in uppgifterna och idéerna så att olika grupper får ansvaret att arrangera aktiviteter. Idéer om aktiviteterna och hur det ska hållas är helt upp till Generalerna.