Goldsponsors

Länsförsäkringar 

Etablerat med en förpliktelse att betjäna samhället, har Länsförsäkringar varit en hörnsten för stabilitet och förtroende i den svenska finanslandskapet. Med ett starkt fokus på integritet och värderingar som sätter kunderna i centrum har Länsförsäkringar konsekvent visat engagemang för att stärka individer och företag.

Mälekon och Länsförsäkringar delar en gemensam vision om att främja tillväxt och lärande inom affärs- och ekonomiområdena. Detta samarbete innebär vår gemensamma åtagande att främja talang, främja innovation och stärka nästa generation av ledare inom branschen.

Deras strategi bygger på länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och lokal närvaro genom de kundägda länsförsäkringsbolagen.

179
År i branschen
3.9 Million
Kunder
23
Oberoende företagsägare