The Mälekon board of 2023, comprising dedicated student leaders driving the organization's success and growth.

Om Mälekon

Mälekon, som står för Mälardalens Universitets Ekonomistuderandes Förening, är en studentförening i Västerås.

Föreningens mål är att öka sammanhållningen mellan studenterna som studerar ekonomi på skolan och att underlätta elevernas situation under studietiden både vad gäller utbildning och socialt liv inom och utanför skoltiden.

Föreningen vill också verka för att göra de utexaminerade mer attraherande på både på arbetsmarknaden och i samhället generellt och alla dessa uppgifter är beroende på styrelsen.

30
År som föreningen har existerat
12
Medlemmar i styrelsen
100+
Medlemmar i Mälekon

Vårt underbara team

Linus Persson - Ordförande av Mälekon

LINUS PERSSON

ORDFÖRANDE AV MÄLEKON

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

Sarah Moukadam, vice ordförande för Mälekon, ger insiktsfullt ledarskap och strategisk vision för att styra studentföreningens initiativ.

SARAH MOUKADAM

VICE ORDFÖRANDE AV MÄLEKON

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

Matay Agirman - Skattmästare av Mälekon

MATAY AGIRMAN

SKATTMÄSTARE

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

Muhammad Ali - Sekreterare av Mälekon

MUHAMMAD ALI

SEKRETERARE

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

 

Caio Sobrinho, marknadsföringsansvarig på Mälekon, står självsäkert redo att driva innovativa marknadsföringsstrategier för studentföreningen.

CAIO SOBRINHO

ORDFÖRANDE AV MARKNADSFÖRING

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

Fanni Simon, vice ordförande av marknadsföring på Mälekon, sprider entusiasm och självsäkerhet i att driva marknadsföringsinitiativ för studentföreningen.

FANNI SIMON

VICE ORDFÖRANDE AV MARKNADSFÖRING

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

 

Rebecca Norin, ordförande av näringsliv på Mälekon, driver påverkansfulla partnerskap och främjar starka kopplingar inom näringslivet.

REBECCA NORIN

ORDFÖRANDE AV NÄRINGSLIV

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

 

 

Alexander Jacobsson, Vice Chairperson of Corporate at Mälekon, fostering impactful partnerships and initiatives within the business community.

ALEXANDER JACOBSSON

VICE ORDFÖRANDE AV NÄRINGSLIV

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

 

 

Nicole Sahlén, ordförande av sociala på Mälekon, främjar en livlig och inkluderande gemenskap genom engagerande sociala initiativ.

NICOLE SAHLÉN

ORDFÖRANDE AV SOCIALA

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

 

Jennifer Vihlman - Ordförande av Social

JENNIFER VIHLMAN

VICE ORDFÖRANDE AV SOCIALA

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

 

 

amila Mousa, ordförande av utbildning på Mälekon, dedikerad till att främja en kultur av lärande och tillväxt inom studentföreningen.

JAMILA MOUSA

ORDFÖRANDE AV UTBILDNING

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”

Aya Gharib, Vice Chairperson of Education at Mälekon, dedicated to fostering a culture of learning and growth within the student union

AYA GHARIB

VICE ORDFÖRANDE AV UTBILDNING

Mer information finns om du klickar på ”Läs Mer”