Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet arbetar för att göra affärer till en naturlig del under våra medlemmars studietid. Vi arbetar för att ge våra medlemmar en inblick i sin framtida arbetsmarknad och för att ge företag och organisationer möjlighet att marknadsföra sig själva och komma i kontakt med sina framtida medarbetare.

En annan viktig uppgift vi har är att knyta an till våra nya partners och att utveckla samarbetet med våra nuvarande partners. Målet är att både Mälekon och våra partners ska få maximal nytta av ett samarbete.
Ta chansen att arbeta med näringslivsutskottet! Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att maila oss på naringsliv@malekon.se! Ditt engagemang behövs!

Rebecca Norin, ordförande av näringsliv på Mälekon, driver påverkansfulla partnerskap och främjar starka kopplingar inom näringslivet.

Rebecca Norin

CHAIRPERSON OF CORPORATE

Pending..

More about me
When I’m not studying I like to workout and play golf
Previous Education
I’m not that old so I don’t have any previous education but I ran a UF-company with 4 other people in high school.
 
Experience
My job experience has been to be responsible for different departments. Where my job is to see that the production and economy is working as it should.

Alexander Jacobsson

VICE CHAIRPERSON OF CORPORATE

Pending…
More about me
Pending...
Previous Education
Pending...
Experience
Pending...

Vill du bli vår partner?