Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottets huvuduppgift är att bedriva ett arbete för att nå ut, med information om nyheter och evenemang, till ekonomistudenterna på Mälardalens Universitet.

Utskottet genomför olika marknadsföringskampanjer för att uppnå målet att få så stort intresse som möjligt för både Mälekon och föreningen, samt för Universitetet och den studietid som studenterna befinner sig i. Utskottet arbetar med olika verktyg för att nå ut till studenterna, genom; affischer, personlig information i klasser, flygblad och via sociala kommunikationsnätverk, såsom Facebook, Instagram, Snapchat och webbplatsen.

Flera olika marknadsföringsverktyg används också för marknadsföring av olika sorters evenemang, allt för att skapa en så informativ kommunikation som möjligt. Vi är alltid öppna för idéer och hjälp för att kunna förbättra kommunikationskanalerna, så du är mer än välkommen att kontakta oss på marknadsforing@malekon.se

Caio Sobrinho, marknadsföringsansvarig på Mälekon, står självsäkert redo att driva innovativa marknadsföringsstrategier för studentföreningen.

Caio Sobrinho

CHAIRPERSON OF MARKETING

Salutations! Coming all the way from the wonderful land of Brazil 🇧🇷, yours truly, Caio Sobrinho. 🤙🏼

Being this term’s Chairperson of Marketing I made it my personal goal to experiment and achieve my true potential in communication and design. 

I will be the one responsible for representing Mälekon and its board members the most accurate possible, as well as maintaining and expanding our brand recognition as well as our public. Spreading current and precise information to all students. 🫡

More about me

Here's a duck: 🦆

Previous Education

Spend my whole life thinking I wanted to be a lawyer just to change my mind after the second year of law school 🤡

Following, I decided to try out anything I could find, including design, sustainable leadership and management. After getting the hand of it I decided to go for International Business Management.

Experience

I have always played around with graphical design as a side hobby. Always trying to study briefly the communication and marketing aspects of it to understand its potential. Being mainly my goal here, to explore those concepts and methods I grew to be fond.

I Worked briefly as an intern for the sales and marketing sector of a big company in my hometown. And there also accumulated some more knowledge related to the area, increasing my interest even more.

Fanni Simon

VICE CHAIRPERSON OF MARKETING

Pending…

More about me

Pending...

Previous Education

Pending...

Experience

Pending...

Fanni Simon, vice ordförande av marknadsföring på Mälekon, sprider entusiasm och självsäkerhet i att driva marknadsföringsinitiativ för studentföreningen.

Har du några frågor till oss?

Skicka ett email eller fråga ifall du ser oss i universitetet! 

Maila oss