Skattmästaren & Sekreteraren

AKA. The Paper Boys

Skattmästarens uppgift är att se till att föreningens pengar används väl och hålls inom den budget som skapas i början av året. I arbetsuppgifterna ingår redovisning, fakturering och bokstöd. Andra arbetsuppgifter är att betala personer som har köpt saker till Mälekons event, bokföra via Visma, betala och skicka fakturor samt avsluta räkenskapsåret.

Sekreteraren ingår i styrelsen och har som huvuduppgift att skriva protokoll, vilket är en sammanfattning av vad som diskuteras och beslutas under Mälekons styrelsemöten. Detta för att ge styrelsen möjligheten att se tillbaka och vad som har beslutats, men också för att ge styrelseledamöterna, som inte kan närvara på mötet, möjlighet att läsa om vad som har diskuterats. Det ger dig också som medlem i Mälekon möjlighet att se vad det är vi faktiskt gör i styrelsen. Förutom att skriva protokoll ligger det också i Sekreterarens arbete att hantera frågor om medlemskap eller andra eventuella förändringar.

Matay Agirman

Skattmästare

Pending…

More about me

Pending...

Previous Education

Pending...

Experience

Pending...

Muhammad Ali

Sekreterare

Pending…

More about me

Pending...

Previous Education

Pending...

Experience

Pending...